Tüskesátor házirend

 • A jégpálya használatára feljogosító belépőjegy/bérlet megvásárlásával és a szolgáltatások igénybevételével a korcsolyázók elfogadják a jégpálya házirendjét, és tudomásul veszik, hogy a házirend megsértése esetén a pályafelügyelők a pálya haladéktalan elhagyására kötelezhetik őket.
 • A pénztárban megvásárolt belépőjegy csak a vásárlás napján, és csak az adott délelőtti vagy délutáni napszakra érvényes.
 • A TüskeSÁTOR Jégpálya nyitva tartása a www.tuskesator.hu honlapon valamint egyéb médiákban kerül közlésre.
 • A Jégpálya nyitásáig a jégfelületre rámenni tilos, záróra után pedig mindenki köteles elhagyni a jégpálya területét. A jégfelületet a zárási időpont előtti jelzés alatt folyamatosan el kell hagyni.
 • A Jégpályáról távozni csak a Bogdánfy utca felőli kijáraton keresztül lehet. A Jégpályát nem hagyhatja el az a személy, akinek a kölcsönző felé kiegyenlítetlen tartozása van.
 • A Jégpályára közönségkorcsolyázási időn kívüli belépésre csak érvényes szerződés, megállapodás esetén van lehetőség, az arra jogosító belépő használatával.
 • A jégen csak és kizárólag korcsolyával lehet tartózkodni.
 • A jégpályát és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Korcsolyázás közben kesztyű viselése erősen ajánlott, sapka, vagy sisak használata javasolt. 10 év alatti gyermekek részére a védősisak viselése kötelező.
 • Üzemi területeken csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak, illetve léphetnek be. Jégfelújítás alatt csak a munkagépek, tartózkodhatnak a jégen.
 • Az elkerített részeken (oktatási terület, szülők és gyermekek részére, rendezvény terület stb.) csak az oda beosztottak és az arra illetékesek tartózkodhatnak!
 • A Jégpálya csak az értékmegőrzésre átvett tárgyakért vállal felelősséget. A jégpálya körül elhelyezett ruhákban lévő pénzre, értékcikkekre, csomagokban lévő értékekre a felelősségvállalás nem vonatkozik. A beadott értékek kiváltásánál csak a ruhatári bilétát fogadják el. Amennyiben a biléta elveszett, meg kell várni a ruhatár teljes kiürülését, hogy csomag kiadható legyen.
 • A ruhatári biléta elvesztésből adódó károkért a Jégpálya semmilyen felelősséget nem vállal. Az elvesztett ruhatári bilétának költségét az arra kijelölt pénztárban meg kell téríteni.
 • A Jégpálya területére behozott értékeskért, tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A Jégpálya területén NEM engedélyezett a dohányozás!
 • Alkohol vagy drog és egyéb bódító szer befolyásoltsága alatt álló személy a Jégpálya területén nem tartózkodhat és a rendezők a terület elhagyására kötelezhetik, még akkor is, ha érvényes belépővel rendelkezik. Alkoholos befolyásoltsággal a jégre lépni TILOS!
 • A jégre cigarettát, papírzacskót, műanyagpoharat, ételt, italt, bármilyen csomagot, hátizsákot, labdát, és egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS! Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet csak saját felelősségre lehet korcsolyázás közben használni.
 • A közönségkorcsolyázás idején a jégen TILOS és BALESETVESZÉLYES gyorskorcsolyával és cipővel tartózkodni, valamint a kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a haladást akadályozni, tömörülni, fogócskázni, vonatozni.
 • Baleset esetén az elsősegély doboz és a félautomata defibrillátor az orvosi helyiségben található.
 • A pálya területén csak a kijelölt időpontokban és helyeken lehet csoportos játékokat (pl.:hoki, fogócska) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni!
 • Szabálytalanság – jelen házirend szabályainak, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok megszegése – esetén a rendező a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén, valamint jogosultak rendőri beavatkozást kérni, amennyiben a rendbontás megszüntetése előreláthatóan nem lehetséges békés úton.
 • A Jégpálya területén mindennemű szándékos rongálás, büntető feljelentéssel és anyagi felelősségre vonással jár.
 • A Jégpálya nem vállal felelősséget azon személyi sérülésekért és anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából ered. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 • A Jégpálya területén bekövetkezett baleset esetén biztosítási szolgáltatásra csak az a vendég jogosult, aki érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel rendelkezik, és sérüléséről az állandóan működő elsősegély ügyeleten baleseti jegyzőkönyvet készítettek.
 • A Jégpálya egész területén csak elismert szakmai végzettséggel rendelkező – a Jégpálya jegyzékében szereplő edzők, sportoktatók végezhetnek üzletszerűen sportszakmai tevékenységet, edzést és oktatást! A rendezők bármikor kérhetik őket a Jégpálya által kiadott engedély bemutatására. Amennyiben nincs ilyen engedélyük, úgy a rendező jogosult felszólítani a tevékenység beszüntetésére és a terület elhagyására kötelezheti még akkor is, ha érvényes belépővel rendelkezik. Kivétel a csoportos belépővel rendelkező iskolai csoportok testnevelői és kísérőtanárai.
 • A Jégpálya fenntartja a jogot akár előzetes tájékoztatás nélkül a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására, az általános vendégkör kizárásával.
 • A Jégpályán meghirdetett rendezvény elmaradása esetén a látogató nem léphet fel semmilyen követeléssel és kártérítési igénnyel a Jégpályával szemben. Jegyet nem áll módunkban cserélni és nem váltunk vissza. A pénztártól való távozás után nem áll módunkban reklamációt elfogadni.
 • A Jégpálya területén kizárólag engedély alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és hirdetés.
 • A talált tárgyat minden vendég a Jégpálya biztonsági személyzetének köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A jégpálya látogatói elfogadják, hogy a pálya rendezvényeiről készült fényképeket a www.tuskesator.hu, illetve a www.kmh.sport.hu oldalakon és különböző marketinganyagokban az üzemeltető szabadon felhasználja.
 • A Házirendet a Jégpálya üzemeltetője saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg törvényi szabályozások változása miatt kiegészítheti.
 • A Jégpálya jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a vendégtérben elhelyezett hirdetményekben.
 • A jégpálya használatával kapcsolatos bármely káresemény tekintetében a KMH SE, mint a jégpálya tulajdonosa, a Magyar Állam, mint a Sportközpont területének tulajdonosa, a Nemzeti Sportközpontok, mint a Sportközpont vagyonkezelője, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint a Sportközpont üzemeltetője semmilyen jogcímen nem marasztalható.
 • A jelen házirend a jégpálya és a KMH SE honlapján, valamint hirdetmény útján kerül közzétételre.
 • A Jégpálya kizárólagosan is bérelhető bármilyen jeges sport, illetve sport-, szabadidő rendezvény céljára. A jégkorong sport célú használat esetében kedvezményes és nyilvános árlista szerinti árakon lehet jégidőt bérelni. Egyéb rendezvényekre egyedi árkalkuláció készül.
 • A teljes, 1/2 vagy 1/3 pályafelületet bérlő személy kötelessége, hogy a Házirendet és a balesetvédelmi szabályokat a jégre lépőkkel betartassa. A jégpálya csarnokában egyidőben legfeljebb 300 fő tartózkodhat.
 • Jégkorongozni a pályán kizárólag szabályos védőfelszerelésben lehet. A nem szabályos védőfelszerelésre visszavezethető sérülések esetében sem a pálya üzemeltetője, sem a biztosító nem kötelezhető helytállásra.
 • A Jégpálya teljes területén és annak környezetében mindennemű szándékos rongálás, szemetelés (beleértve a jégfelület rongálását is) tilos, ill. anyagi felelősségre vonással jár.
 • A pályaelemek, palánk, plexi, kapuháló stb. súlyos sérülése esetén a helyreállítási költség a pályabérlőt terheli.
 • A szerződött jégidőn túli pályahasználatot 10 perces egységekben az időszakra érvényes árlista alapján a pályabérlőre terheljük.
 • A Házirend betartatás a pályabérlő feladata.